ZHOUHAN ZHANG 2
Istituto di moda: Istituto Marangoni Firenze