YURIKA MORI
Fashion Institute: Bunka Fashion College